رویداد های مجتمع های تجاری

جشنواره رویداد

جشنواره

قرعه کشی رویداد

قرعه کشی

فرهنگی رونمایی رویداد

فرهنگی

سینما رویداد

سینما و کنسرت

arsh logo

رویداد

بخش رویداد های  Allwtc  پلتفرمی جامع است ،برای معرفی همه آنچه در مجتمع های تجاری در سرتاسر ایران در حال برگزاری است و همینطور گزارشی از رویداد های برگزار شده را ،یکجا مشاهده نمایید.
blank

رویدادهای اخیر

رویداد فرهنگی

مسابقه نقاشی با موضوع مادر

جشنواره روشا

افتتاح فروشگاه ترنج خواب

رویداد جشن

جشن کودک و خانواده عمو امید

فستیوال ها و افتتاحیه ها

اطلاع رسانی برنامه های جشنواره ها و افتتاحیه هایی که در مجتمع های تجاری کشور در حال وقوع است. 

سینما و کنسرت ها

اطلاع رسانی برنامه های کنسرت ها و فیلم های پردیس سینمایی که در مجتمع های تجاری کشور در حال اجرا می باشند.

رویداد های فرهنگی

اطلاع رسانی برنامه های رویدادهای فرهنگی و رو نمایی ، که در مجتمع های تجاری کشور در حال وقوع است.

رونمایی

رویداد فرهنگی

مجتمع تجاری در ایران