آیا مجتمع های تجاری باعث تخریب بازار سنتی می شوند؟

blank
5/5
آیا مجتمع های تجاری باعث تخریب بازار سنتی می شوند؟

آیا مجتمع های تجاری باعث تخریب بازار سنتی می شوند؟

این سوالی است که هر دولتی نمی داند که آن را تایید و یا تکذیب کند!
به این دلیل که گمان می کنند در هر منطقه اگر مجتمع تجاری وارد بازار آن شود باعث تخریب کسب و کار های موجود در آن منطقه شده و باعث می شوند کسب و کار های خرد نابود شده و باعث افزایش نارضایتی در آن ناحیه شوند!
به نظر شما جمله بالا منطقی است؟ چه دلیلی باعث می شود مخاطب با اینکه چندین سال متوالی از یک کسب خرید می کند آن را ترک کرده و به سمت مجتمع های تجاری آن منطقه کشیده شود؟
مجتمع تجاری مکانی است که چندین برند (این لازمه وجود فروشگاه در مجتمع های تجاری نیست) دست به دست هم داده و باعث می شوند مکان بصورت منظم و یکپارچه رشد نماید و خرید را برای مشتری تفریح تلقی کرده و منجر می شوند تا کاربر با کمال رضایت خرید خود را انجام داده و باعث شود پس از خرید رضایت او را جلب نماید.
این مورد باعث می شود تا مجتمع های تجاری خریدار های دائمی را برای خود ایجاد کرده و باعث شوند مخاطبین به آنها وابسته شوند.
در ادامه خواهیم گفت کسب و کار های خرد چگونه می توانند باعث افزایش بازدهی برای خود شوند.
خرید، امروزه در بازار بر اساس نیاز نیست بلکه بر اساس تفریح می باشد و کاربران از خانه خود برای گشت و گذار بیرون آمده و سپس به سمت مجتمع های تجاری تفریحی برای داشتن سفری کوتاه برای گذران زمان یک روزه خود می روند.
مجتمع های تجاری باعث ایجاد فرهنگ در بین مردم در زمینه خرید هدفمند می شوند و باعث می شوند مردم با مراجعه به یک مکان خرید های متعدد در زمینه های مختلف خود را برای همان روز و روزهای آتی انجام داده و غذای خود را خورده و به سمت خانه برگردند.
بنابراین اگر بخواهیم بگوییم کسب و کار های خرد چه کاری می توانند برای خود و پیشرفتشان انجام دهند این است که آنها می توانند از این فرهنگ ساخته شده توسط مجتمع های تجاری به نفع خود استفاده کنند و از اعتماد جذب شده زمان قبل تر، برگ برنده را به سمت خود بکشانند.
قصد ما از این مقاله این نیست که به مخاطبین بگوییم شما می توانید جای مجتمع های تجاری بگیرید و فروش آنها را کم کنین بلکه منظور ما این است که می توانید با هدفمند سازی برای یکدیگر کمک محسوب شده و سود دو جانبه را برای خود و دیگران داشته باشید. پس بنابراین کسب و کار های کوچک تمرکز خود را بر رفتار فروشندگان خود و ایجاد راهکار هایی برای ارتباط دائمی خود با مشتریان از طریق ارائه تخفیف های هماهنگ برای خود داشته باشند. از طریق همین راهکار مجتمع های تجاری آسیبی بر فروش شما نخواهد زد بلکه می تواند با فرهنگ سازی این مورد باعث شود تا فروش شما پس از احداث یک مجتمع تجاری در منطقه شما چندین برابر گردد.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin