مارس 10, 2020
افزایش فروش در مجتمع های تجاری

اعتماد کلید طلایی برای افزایش فروش و پاخور در مجتمع های تجاری

آیا فروشگاه ها برای خود سایت های خرید آنلاین ایجاد کنند، باعث خواهد شد تا فروش آنها کاهش یابد؟ این سوالی است که امروز در ایران همه مدیران مجتمع های تجاری چه تازه وارد چه قدیمی در ذهن خود دارند.
فوریه 29, 2020
آیا مجتمع های تجاری باعث تخریب بازار سنتی می شوند؟

آیا مجتمع های تجاری باعث تخریب بازار سنتی می شوند؟

این سوالی است که هر دولتی نمی داند که آن را تایید و یا تکذیب کند! به این دلیل که گمان می کنند در هر منطقه اگر مجتمع تجاری وارد بازار آن شود
فوریه 25, 2020
ویروس کرونا

جلوگیری از شیوع بیماری کرونا در مجتمع های تجاری

این مقاله در خصوص جلوگیری از شیوع بیماری کرونا در مجتمع های تجاری نوشته شده است و شامل معرفی ویروس کرونا، روش های های انتقال ویروس کرونا و اقدامات لازم برای پیشگیری از مبتلا شدن خود و دیگران به ویروس کرونا تنظیم شده است.
فوریه 21, 2020
مجتمع های تجاری

چرا مدیران مجتمع های تجاری از مجتمع تحت پوشش خودشان خریدی را انجام نمی دهند؟

چه دلیلی دارد که خود کارکنان زیر مجموعه مدیریت در مجتمع های تجاری از خود آنها خریدی را انجام نمی دهند
فوریه 16, 2020
مجتمع های تجاری

آیا خرید آنلاین به ضرر مجتمع های تجاری است یا خیر؟

آیا فروشگاه ها برای خود سایت های خرید آنلاین ایجاد کنند، باعث خواهد شد تا فروش آنها کاهش یابد؟ این سوالی است که امروز در ایران همه مدیران مجتمع های تجاری چه تازه وارد چه قدیمی در ذهن خود دارند.
تخفیف های مجتمع های تجاری