فردا قراره کلی ربات (انسانما، بازو، کارتزین، سرونت) درقالب یک پروژه بزرگ رباتیکی…

blank
5/5
blank


blank

فردا قراره کلی ربات (انسانما، بازو، کارتزین، سرونت) درقالب یک پروژه بزرگ رباتیکی باهم کار کنند.

#roboroyal #robo_royal #rtp #roboticfood #robotics #roboticrestaurant #roboticpizza
#روبورویال #رویال‌توسعه‌پایدار #غذای‌رباتیکی #رباتیک #رستوران‌رباتیکی #رباتیک‌پیتزاSource

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin